Här finns jobben – för utställare

För utställare

Under en intensiv kväll och dag har ni som arbetsgivare och utbildningsanordnare möjlighet att informera och inspirera framtidens arbetskraft.

Foto: Linn Fjellner

BOKA DIN PLATS SENAST DEN 10 OKTOBER!

Läs mer: Anmälan utställare här finns jobben

Allmän information för utställare

Viktig information för deltagare på Här finns jobben mässan. Läs noggrant genom informationen och delge innehållet till samtliga som kommer att delta i Er monter under mässan.

ADRESSER
Mässan äger rum på Malåborg, hela anläggningen och  vissa delar, så som parkeringen utanför används.

ELTILLGÅNG
El ingår i monterpriset men tänk på att meddela om Ni behöver tillgång till el i Er monter. Tag med förlängningssladd.

STÄDNING
Utställaren ansvarar själv för städning av monter.

FÖRVARING
Emballage som ska återanvändas kan lagras i särskilt utrymme under mässtiden enligt hänvisning. Emballaget måste märkas med monternummer och företagets/organisationens namn.

FÖRSÄKRINGAR
Mässanordnaren fritar sig från allt ansvar för den skada som i samband med mässan kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada som kan åsamkas utställaren och dennes personal eller deras tillhörigheter. Vi rekommenderar Er att teckna försäkring i Ert försäkringsbolag.

UTSTÄLLARE
Information om anmälda utställare kommer att erhållas

GOLV
Utställaryta och monternummer är markerade på golvet.

VÄGGAR
Inga fasta väggar eller väggelement garanteras utställaren. Montervägg får medtas av utställare om detta meddelas mässkoordinator Aleksandra Simanovskaya.

INFLYTTNING
Utställaren anmäler sin ankomst vid entrén den 9/11 och erhåller namnbricka. Montrarna är tillgängliga för utställare fr. o m. kl. 08.00—16.30. Alla utställare ska vara klara med sina montrar och ankomstregistrerade senast kl. 16.30 torsdag 8/11. (med hänsyn till invigningen). Vi ser gärna att Ni bemannar er monter under invigningskvällen.

UTFLYTTNING
Utflyttning för tidigast påbörjas kl. 16.00, fredag den 9/11. Utflyttning skall vara klar senast 19.30. Att delta hela mässtiden är en förutsättning för deltagande på mässan. OBS: Utflyttning före  kl. 16.00 debiteras med en avgift om 1 500kr.

BILPARKERING
Kostnadsfri bilparkering för utställare finns på anvisad plats i anslutning till mässområdet.

TOALETT
Finns i mässhallen

VÄRD/VÄRDINNOR
Utvecklingsavdelningen Malå kommun

ANSVAR
Utställare ansvarar själv för sitt material.

 

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten