Elevaktiviteter under veckan

Här finns jobben - Elevaktiviteter

Landshövding Magdalena Andersson.

Måndag 4/11 genomförs aktiviteten Du, Jag och Landshövdingen.

Malåungdomar årskurs 9 och företag träffar landshövdingen Magdalena Andersson över en lunch och resonerar om framtiden.

Aktiviteten delfinansieras av Malå bibliotek – som en del i satsningen Stärkta bibliotek – utifrån folkbibliotekets demokratiska uppdrag.

Onsdag 6/11 genomförs studiebesök/klassrumsbesök.

Malåungdomar årskurs 9 besöker anrika företaget Hultdins system AB, träffar och lyssnar till ung- och företagsam utvecklare Anna-Sara Rannerud, träffar och lyssnar till Pär Vidmark, VD team Norr.

Fredag 8/11 10.00-15.00 Näringslivsmässa på Malåborg

Elever besöker mässan under dagen där de får ta del av program från scenen och möta mässutställare.

 

Lördag 9/11 10.00-11.00 Här finns jobben och möjligheterna, Smartare än Malå´s 5:e-klassare, på Forum

Elever ur årskurs 5 kommer att delta i Smartare än Malå´s 5:e-klassare.
Där kommer de att utmana politiker från Malå kommun, Lennart Gustavsson (V), Arne Hellsten (ML) och Joacim Eliasson (S).

 

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten