Förvaltningskommun

Máláge/Malå

Buorajk, buaregh, buoris är samiska hälsningsfraser på olika samiska varieteter som hörs mer ofta inom vår kommun. Ett område som tappat sitt umesamiska språk. Men i och med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som kom 2010 blev Malå tillsammans med många andra kommuner en samisk förvaltningskommun.

Renmärkning Malå sameby, foto: www.ricke.se

Infart Máláge/Malå förvaltningsområde, foto: www.ricke.se

Renmärkning Malå sameby, foto: www.ricke.se

Det innebär att det finns ett särskilt ansvar för kommunen att skydda och främja de nationella minoritetsspråken, dess kultur och stor vikt läggs på barnens utveckling av en kulturell identitet och användning av sitt minoritetsspråk.

Kommunen gör olika insatser och synliggör det umesamiska språket  b la via ortnamns skyltar men även via övriga kommunala skyltar. Vidare uppmärksammas de samiska högtidstillfällena via flaggning. Kommunen har även gått in och stöttat Koppsele projektet tillsammans med Malå Sameförening. Avsikten är att möjliggöra restaurering av ett unikt skogsamiskt viste i kommunen.

Läs mer om samisk förvaltningskommun på Malå kommuns hemsida.

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten