Byggnader

Byggnader

Malå kyrka, Foto: Ricke.se

Adak kyrka

Tullbergsbron

Adak kyrka
Kyrkan i Adak invigdes på Kristi himmelsfärdsdag den 23 maj 1963 av biskop Ivar Hylander.

Kyrkan rymmer 60 sittplatser och med kyrksalen blir antalet sittplatser 200. Arkitekt var Per-Lennart Berggren från Luleå och byggmästare var Evert Lindqvist i Bastuträsk. De tre korfönstren har utförts av konstnären Stig Pettersson från Luleå och orgeln är byggd av Grönlunds orgelfabrik.

Klockstapeln uppfördes under sommaren 1963 av byggmästaren Sigfrid Tjärnlund. Den invigdes den 14:e söndagen efter trefaldighet av kontraktsprost Olof Waernér. Kyrkogården anlades senare och invigdes sommaren 1969.

Malå kyrka
Kyrkan i Malå invigdes den 5 september 1852 och genom kungligt brev den 30 december. 1880 blev Malå eget pastorat. Folkmängden i det nybildade pastoratet uppgick till 1352 personer.

Kyrkbygget påbörjades 1850 och det fanns då flera förslag om var kapellet skulle ligga, några av förslagen var i Malånäs och Lindenäs. Men det blev alltså i nuvarande samhället som kyrkan uppfördes och byggmästare var G Svensson från Skellefteå. Predikstolen tillverkades av Per Erik Lundmark i Brännträsk som hade Nils Sjulsson Lundmark i Brunnäs till hjälp med sniderierna och altartavlan är målad av Albin Blomstergren.

Tullbergsbron
En av länets få bevarade stenvalvsbroar från ca 1920-talet.

Tullbergsbron är belägen mellan Adak och Lönås och bron är uppförd i ett valv och byggd av huggen sten i kallmurningsteknik, dvs inget murbruk har använts för att foga samman stenarna. Chef för bygget var en smålänning vid namn Jacobsson och till sin hjälp hade han Oskar Finnberg från Norsjö och ortens befolkning. Vid bron finns en grillplats med bänkar och bord.

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten