Motionsslingor

Motionsslingor

Hälsorundan
Motionsslinga på 5 km som är Malås folkhälsosatsning.

Hälsorundan i Malå kan likställas med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds ”Hälsans Stig” i en folkhälsosatsning. Promenaderna ska vara enkla och trygga samt sakna trappor och branta backar. Motionsslingan är ca 5 km lång och skyltar sitter uppsatta med 1 kilometers avstånd, åt båda hållen. Slingan är upplyst och på vintern så skottas och sandas den.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under 2013 att Malå skulle ha en egen promenadslinga för att uppmuntra till friskvård och rörelse. Namnet på slingan ”Hälsorundan” utsågs efter en namntävling och det vinnande bidraget kom från Ulla Frank. Kartor över Hälsorundan kan hämtas på och Malå kommunhus. Här finns karta över rundan.

Lindenäsrundan
Motionsslinga på 9 km. Skolgatan norrut 1,5 km. Sedan följer du grusvägen som går förbi byn Lindenäs och mellan Avan och S. Skeppträsket. Efter det följer du Abborrträskvägen tillbaka förbi Solviksbadet mot Malå.

Spånslingor Tjamstanvallen
Här kan du hitta en motionsslinga som passar just dig. Motionsslingorna startar vid ishallen Iskristallen. Här finns en motionsslinga för alla behov då slingorna har varierande längd. Det finns en slinga på 1,5 km, 3,3 km och 5 km. Här finns karta över slingorna.

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten