Naturupplevelser

Naturupplevelser

Koppsele

Koppsele sameviste

Kron-Olles

Fnöskberget
Vid klart väder finns möjlighet att se sju kyrktorn från bergets topp.

Fnöskberget är Malås högsta punkt och ligger i byn Holmsjö. En fantastisk utsikt väntar den som når toppen på berget eftersom det ligger 624,5 m över havet. På Fnöskberget finns också en grillstuga som ligger vid skoterspåret och är öppen för allmänheten.

Fågelmyrkölen
Området är ett naturreservat och här finner ni ett av landets förnämligaste urskogsobjekt, och i området finns inslag av 500-årig tall.

Området består av fastmarksholmar med naturskog som är beläget i ett myrlandskap. Fastmarksholmarnas inre delar utgörs av granskog medan det ut mot myrkanterna växer tallskog. 15 km nordost om Malå finner ni detta naturskogsområde med höga naturvärden.

Koppsele
Vandra en naturskön uppmärkt stig genom naturreservatet. Väl framme vid reservatet kan ni se vad lämningar från den plats som torde vara ett av de äldsta samevistena i Malå. Namnet har platsen fått genom den kulle som liknar en upp-och-ned-vänd kopp eller kosa. Skogen runt platsen utgörs av en tät och jämn tallföryngring.

Kuddlava Tjamstan
Här finner ni en välbevarad kuddlava. Vid Tjamstan kan man se en kuddlava som bildades vid ett vulkanutbrott på havsbotten för ca 1,9 miljarder år sedan. Kuddlavan är en geologisk sevärdhet.

Kvarnbäcken Sandfors
En fullt fungerande vattendriven kvarn och spånhyvel från 1871. Av alla de kvarnar som funnits inom Malå är det bara här i Sandfors som det finns kvar en fullt bruklig kvarn. Den uppfördes av grannarna Adam Olofsson och Lars Johan Larsson från Sandfors. Efter restaurering är även spånhyveln fullt fungerande.

För natur- och kulturintresserade är trakten en pärla och det vackra läget i Skellefteälvens dalgång med lättvandrad terräng har gjort trakten till ett mycket populärt fritidsområde. Framme vid kvarnen finns en grillplats.

Laggträsket
Naturskönt området och ett jakt- och fiskeparadis i mellersta Lappland. Hyr stuga och upplev tystnaden och den friska luften, fiska, jaga småvilt eller plocka bär i de fantastiska markerna.

Malå-Storforsen
20 km sydost om Malå samhälle ligger detta populära och välbesökta utflyktsmål. Naturreservat Malå-Storforsen utgör en 2 km långsträckt del av Malån som är djupt nedskuren i landskapet och bildar en så kallad kursudal. Kanjonbildningens utseende är präglat av en skifferartad struktur med nästan lodrät stupning. Malån är det största biflödet till Skellefteälven men är inte påverkad av vattenregleringar. Här finns också mycket att se för den botaniskt intresserade, eftersom här växer många ovanliga arter.

Här finnes ett lättillgängligt reservat med stigar som leder in i området från båda sidorna. I höjd med kommungränsen finns en hängbro som iordningställts efter att reservatet bildades. På södra sidan finns några enkla eldplatser och en rastkoja som ägs av Sveaskog och som får nyttjas av allmänheten. OBS! Vägen är bitvis dålig med grus och vissa partier med sprängsten, men den är körbar om man tar det försiktigt!

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten