Samiskt

Samiska besöksmål

Koppsele sameviste

Koppsele sameviste
Välkomna till Koppsele sameviste som ligger uppe i de vida skogarna längs Malån.

Du kan fotvandra eller åka båt till Koppsele sameviste. Koppsele var fram till sekelskiftet boplats för renägaren ”Villak” och några andra samer. Samevistet har fått sitt namn efter den skogsklädda ”koppen” och än idag syns spår av bevattningsanläggningen från 1800-talet som försåg åkrarna med vatten. Koppsele naturreservat är idag ett populärt utflyktsmål sommartid och Koppseledagen arrangeras en helg i juli varje år. Under vandringen till Koppsele får du uppleva fin natur och även en rejäl skogspromenad i skiftande terräng och landskap. När du kommer fram kan du njuta av ditt medhavda fika på en rofylld och stilla plats.

Koppsele sameviste ligger 15 kilometer nordväst om Malå. Från vägens slut vid Bölevallen går en 2 km stig till reservatet.

Långa Lappflickan
I Brännäs kan du se lappkåta och träskulpturer av Stor-Stina och hennes familj.

Det finns knappt någon Malåbo som blivit så berömd som lappkvinnan Christina Chatarina Larsdotter (1819-1854), mer känd under namnet Långa Lappflickan eller Stor-Stina. Trots att hon tillhörde ”de småväxta lappsläktet” blev hon ca 2,10 m lång vilket gjorde henne mycket omtalad och hon fick åka runt i Europa och visa upp sig på många olika spektakel.

Stor-Stina föddes i byn Brännäs den 19 januari 1819. Redan i unga år var hon betydligt längre än andra barn och sägnen förklarar också varför: När hennes moder Carin var havande blev hon skrämd av sin egen skugga som hon trodde var en stor ryslig varelse, därför blev barnet hon födde så stort trodde folket.

Vägbeskrivning: Kör väg 370 från Malå i riktning sydväst och sväng vänster efter ca 11,3 km, fortsätt sedan i ca 3,9 km och sedan höger igen. Skyltat.

Malå hembygdsområde
Här finns intressanta sevärdheter i form av hembygdsmuseum, 60-talsmuseum och ett samemuseum. Här finns även en affisch med en litografi av J.Rameg som föreställer Stor-Stina och hennes systrar och föräldrar. Här finns bruksföremål från forna tiders slöjdare, samt verktyg som användes för tillverkning av föremålen.

Korn- och mangelboden inreddes till 60-talsmuseum 2008 och invigdes 2009. Före det som så användes byggnaden som vandrarhem. Boden är från 1880-talet. Bagarstugan är från början  en större timrad mangårdsbyggnad. Den uppfördes i Fårträsk på 1800-talet, och flyttades till hembygdsområdet 1990.

Setsele sameviste
Setsele sameviste utgörs idag av kåtan och de tre härbren som ligger på ömse sidor om vägen.

De flyttades hit år 1901 från Koppsele sameviste som ligger knappt 4 km uppströms Malån. Byggnaderna är fina exempel på gammal skogssamisk byggnadskonst. På en av byggnaderna är årtalet 1789 inristat. Sameboplatsen är ett så kallat kronotorp.

 

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten