Vandringsleder

Vandringsleder i Malåbygden

Att uppleva naturen till fots är underbart!

Foto: Malin Hedman

Adak vandringsled
Vandringsleden i Adak som går upp till Adakliden finner du om du åker Slagnäsvägen västerut och tar av första väg till vänster efter affären. Sedan följer du vägen ca 500 meter och leden startar vid pumphuset. Dock ej skyltat. Leden är ca 5 km lång. Vintertid finns välpreparerade skoterspår som leder upp till berget. Backen lämpar sig för pulkaåkning vintertid.

Fårträskleden
Vandringsleden är ca 11 km.

Utmed sträckan finns flera vindskydd där det finns möjlighet att stanna och rasta. Leden går runt Svedjesjön och har orangemålad markering.

Karta Fårträskleden

Koppsele
Vandra en naturskön uppmärkt stig genom naturreservatet. Väl framme vid reservatet kan ni se lämningar från den plats som tros vara ett av de äldsta samevistena i Malå.

Namnet har platsen fått genom den kulle som liknar en upp-och-ned-vänd kopp eller kosa.

Själva samevistet består av en öppen glänta mellan Malån och den ovan nämnda kullen. Skogen runt platsen utgörs av en tät och jämn tallföryngring.

Vägbeskrivning: 15 km nordväst om Malå. Från vägens slut vid Bölevallen går en stig till reservatet. Informationstavlor finns vid vändplanen vid Bölevallen samt en bit in på den stig som finns.

Karta Koppsele

Rökå
Gör en kulturhistorisk vandring i Malå kommun och se fäbodlämningen.

Historien om hur den här fäbodlämningen kom till är höljd i dunkel. Tidpunkten för anläggningens tillkomst är troligen sekelskiftet 1700-1800. Det troligaste är att lämningen är ett boställe som aldrig blev insynad.

Vid lämningen finns ytterligare en informationstavla om alla lämningar som finns i området. Vandringen till fäbodlämningen passar alla, både barn och vuxna.

För mer information, bokning av guidade turer samt prisuppgifter, ring 070-294 71 05, Inga-Britt Hultmar.

Vägbeskrivning: Kör väg 370 från Malå österut 11,6 km. Sväng höger och kör 8,3 km. Sväng höger kör 1,8 km.I närheten av Rökå finns en gammal fäbodlämning, svänger vänster mot Vormsele. Efter ca 7,5 km, strax före Kolvbäcken, sväng vänster. Efter ca 400 meter finns en informationsskylt om fäbodlämningen. Följ den blå markeringen som går jäms med bilvägen ca 100 m och ta sedan till vänster in i skogen och följ stigen som är ca 1,5 km lång.

Karta vandringsled

Laggträsket
Här finns tre leder som varierar i längd och svårighetsgrad. Information om respektive led hittar ni på kartorna nedan.

Karta Sjörundan
Karta Furuberget
Karta Aspavaberget

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten