Upptäck skog och mark

Med naturen runt knuten

För många är naturen lugn och ro - en skön plats att vara på, ta det lite lugnt och andas frisk luft. I naturen har också många växter och djur sitt hem. I Malå kommun finns naturen alltid bara just runt knuten.

Det finns undersökningar som visar att människor mår bra av att vistas i naturen. För många minskar stressen, pulsen och blodtrycket går ned. Av den anledningen vill vi välkomna dig till något eller några av de 16 naturreservat som finns i Malå kommun. Naturreservaten är utmärkta platser att lära känna naturen eller bara ta det lugnt för en liten stund.

Vad du får göra inom ett naturreservat är olika för alla reservat, informationstavlor finns i regel utplacerade i de olika reservaten. Det är länsstyrelsen och kommunerna som bildar reservaten med stöd av miljöbalken.

De viktigaste skälen att bilda naturreservat är att:

bevara den biologiska mångfalden

vårda och bevara värdefulla naturmiljöer

tillgodose behov av områden för friluftslivet

Här kan du läsa mer om våra naturreservat.

 

Västerbottens naturkarta

Med appen Västerbottens naturkarta kan du upptäcka naturreservaten på ett helt nytt sätt. Kartor, bilder och korta beskrivningar om varje område gör det enkelt att hitta ett utflyktsmål. Appen kan både användas som inspiration inför ett besök och som hjälp för att hitta på plats.

Ladda ner gratis
Ladda ner Västerbottens naturkarta gratis via App Store eller Google Play.

Västerbottens naturkarta finns också som webbsida: naturkartan.se/vasterbotten

 

Allemansrätten, frihet under ansvar

I Sverige har alla rätt att vistas i naturen. Inte bara inom begränsade områden – som i de flesta andra länder – utan så gott som överallt. Med denna frihet följer också ett ansvar. Vi får inte skada natur eller odlingar, störa djurlivet eller inkräkta på tomtmark. Grundregeln för allemansrätten är: inte störa-inte förstöra. Särskilda regler kan gälla i skyddade områden, till exempel i vissa naturreservat.

Läs mer om allemansrätten i Sverige.

 

 

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten