Hälsorundan

Hälsorundan

Motionsslinga på 5 km som är Malås folkhälsosatsning.

Foto: Ricke.se

Foto: Nina Olofsdotter

Skyltar sitter uppsatta med en kilometers avstånd, åt båda hållen. Slingan är upplyst och på vinterns skottas och sandas den. Kartor över rundan kan hämtas på Turistinformationen, Malå kommunhus och finns även digitalt.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under 2013 att Malå skulle ha sin egen promenadslinga för att uppmuntra till friskvård och rörelse. Namnet ”Hälsorundan” utsågs efter en namntävling och det vinnande bidraget kom från Ulla Frank.

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten